Wzrost konkurencyjności DPS Sp. z o.o. poprzez zakup maszyny wiertniczej do wykonywania głębokich odwiertów pod pompy ciepła.

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Wzrost konkurencyjności DPS Sp. z o.o. poprzez zakup maszyny wiertniczej do wykonywania głębokich odwiertów pod pompy ciepła”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i uruchomienie świadczenia usług wykonywania głębokich odwiertów pionowych o głębokości powyżej 200 m pod pompy ciepła będących ekologicznym odnawialnym źródłem energii.

Realizacja projektu spowoduje:
  1. Korzystne efekty ekonomiczne dla firmy w postaci:
    1. wzrostu przychodów ze sprzedaży nowych usług.
    2. zwiększenia rentowności produkcji.
  2. Zdobycie nowych rynków i nowych odbiorców w kraju i za granicą. Stanie się to możliwe dzięki nowej usługi odwiertów o wysokiej jakości pracy.
  3. Podniesienie poziomu innowacyjności firmy, a co za tym idzie wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej; utrwalenie pozycji firmy jako jednego z wiodących przedsiębiorstw w branży.
  4. Pozytywny wpływ inwestycji na środowisko – efektywniejsze kosztowo i lepsze jakościowe usługi.
  5. Zwiększenie zatrudnienia.
Całkowita wartość projektu:  1 881 225,65 zł.
Wkład Funduszy Europejskich:  642 369,73 zł.

Opracowanie procesów zarządzania w zwiększonej działalności przedsiębiorstwa.

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Opracowanie procesów zarządzania w zwiększonej działalności przedsiębiorstwa”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie dokumentu organizacyjnego, zawierającego opis procesu realizacji usług w ujęciu organizacyjnym, jakościowym z uwzględnieniem uwarunkowań finansowych z kontrolingiem włącznie.

Rezultatami projektu będzie dokument zawierający opisane elementy działalności przedsiębiorstwa, tj.: procesy w realizacji i nadzoru usług z uwzględnieniem metod zapobiegania ryzyk i kontrolingu finansowego.

Całkowita wartość projektu:  18 081,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich:  12 000,00 zł.

Wrocław, 25.04.2018.

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi doradczej Opracowanie procesów zarządzania w zwiększonej działalności przedsiębiorstwa. Ofertę wraz z załącznikiem proszę o zwrotne przesłanie do dnia 04.05.2018 r.

Link do zapytania ofertowego z formularzem: pobierz

Wrocław, 25.04.2018.

Informujemy, że na zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej “Opracowanie procesów zarządzania w zwiększonej działalności przedsiębiorstwa” najkorzystniejszą ofertę złożył oferent: Dolnośląscy Pracodawcy, ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this