Tag: Geoenergetyka

Seminarium Geoenergetyka i Geotermalne Pompy Ciepła

W dniach 20-22.09.2023 miało miejsce III Seminarium “Geoenergetyka i Geotermalne Pompy Ciepła” z mottem “Ciepło Ziemi, ciepłem jutra.” Wydarzeniu towarzyszyły również obchody 100-lecia Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Patronat nad seminarium objęli: Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu i Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio oraz Rektor AGH prof. Jerzy Lis. Wydarzenie przyciągnęło licznych prelegentów i uczestników. Program seminarium obejmował różnorodne elementy, takie jak oficjalne wystąpienia, sesje referatów oraz sesję posterową, na której zaprezentowano najnowsze badania i innowacje. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z instalacjami geotermalnymi, zarówno na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), jak i Geotermii Podhalańskiej oraz okazję przyjrzeć się procesowi wiercenia głębokich otworów geotermalnych na wiertni UOS w Szaflarach. Chcielibyśmy podkreślić aktywny udział w seminarium naszego Kierownika Ruchu Zakładu, mgr inż. Grzegorza Karczewskiego, który przedstawił referat o tytule “Wyznaczenie czasu rozpoczęcia testu reakcji termicznej”. Opracowanie opiera się na wynikach wewnętrznych badań terenowych przeprowadzonych przez Spółkę DPS we współpracy z Wydziałem Wiertnictwa Nafty i Gazu i jego przedstawicielami, dr Albertem Złotkowskim oraz mgr. inż. Tomaszem Kowalskim. Podczas prezentacji referatu omówiono badania związane z czasem regeneracji naturalnej temperatury górotworu, a także dokładnie określono minimalny czas rozpoczęcia testu reakcji termicznej. Te ustalenia mają kluczowe znaczenie dla efektywnego projektowania dolnych źródeł pomp ciepła w postaci otworów pionowych. Warto podkreślić, że prace badawcze tego rodzaju wpływają istotnie na rozwój zrównoważonych źródeł energii i przyczyniają się do ekologicznych rozwiązań w sektorze energetycznym. Podczas sesji referatów miała także miejsce prezentacja związana z “Rozbudową Laboratorium Geoenergetyki AGH,” w której czynnie braliśmy udział. Generalny Wykonawca, Hibernatus Sp. z o.o., zlecił nam wszystkie prace koncepcyjne, projektowe, wykonawcze i nadzorcze, które zrealizowaliśmy z naszymi partnerami. Nasz zakres obejmował zadania związane z wykonaniem otworów przystosowanych do otworowych wymienników ciepła z bezpośrednim parowaniem, otworów obserwacyjnych oraz wykonaniem dubletu studni geotermalnych.
Wysłane przez dps

Rozszerzanie kompetencji – studia podyplomowe AGH

Mamy przyjemność poinformować, iż w roku akademickim 2022/2023, w ramach dalszego dążenia do skorelowania naszych doświadczeń z aktualnym stanem wiedzy akademickiej oraz rozszerzania kompetencji inżynieryjnych, w duchu zacieśniania współpracy Spółki z szeroko rozumianym środowiskiem akademickim, dwie osoby ze ścisłej kadry projektowej – Natalia Pożoga oraz Jarosław Ozimek – z sukcesem ukończyło studia podyplomowe na kierunku GEOTERMIA, realizowane na wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie we współpracy z Laboratorium Geoenergetyki AGH. Należy zwrócić uwagę, że w roku akademickim 2022 / 2023 odbyła się dopiero druga edycja tych studiów podyplomowych, wszystkich potencjalnych uczestników rynku serdecznie zapraszamy: strona internetowa AGH.  Program studiów obejmował zaawansowane zagadnienia w obszarach takich jak m.in. wiertnictwo, geoinżynieria, geotechnika, ciepłownictwo, termodynamika, zagadnienia prawne, ekonomiczne i zarządzania środowiskiem.  Mieliśmy okazję uczestniczyć w praktycznych zajęciach terenowych dot. ciepłowni, basenów termalnych czy wierceń. Ponadto, tematyka studiów obejmowała również aspekty związane z tematyką poprawnego tworzenia projektów, opracować wyników testów reakcji termicznej, analizą geoenergetyczną z wykorzystaniem oprogramowania Earth Energy Designer, ich weryfikacją oraz przygotowaniem raportów powykonawczych.  Z dumą gratulujemy naszej ekipie doskonałych wyników i serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w sprawach związanych z projektowaniem i wykonywaniem odwiertów w celu wykorzystania ciepła ziemi dla gruntowych pomp ciepła, w szczególności w zakresie usług koncepcyjnych i projektowych, od pierwszych faz inwestycyjnych, aż po zakończenie realizacji.  Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy gotowi podjąć się najbardziej wymagających realizacji, zawsze zapewniając profesjonalne wsparcie i pełne zaangażowanie w każdym Państwa projekcie.
Wysłane przez dps
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this