Kategoria: Uncategorized

Odwiert 300 metrów dla centrum badawczego AGH w Krakowie

Opisując tą inwestycje możemy pokusić się o słowa: innowacyjna, nowatorska, przyszłościowa. W 2021 roku, na zaproszenie Konsorcjum Energy Solution Sp. z o.o. oraz Stabo S.C., braliśmy udział w projekcie realizacji budynku badawczego – Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii„MIĘKINIA” Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, zlokalizowanego w miejscowości Miękinia w gminie Krzeszowice, powiat krakowski. Obiekt zbudowany został do celów badawczych i naukowo-rozwojowych oraz zajęć dydaktycznych i praktycznych. Centrum w Miękini o powierzchni całkowitej ok. 1500 m2 wykorzystuje nowoczesny system grzewczo-chłodzący, składający się z trzech źródeł ciepła: pompy gruntowej, powietrznej oraz kolektorów słonecznych. W naszej gestii leżało wykonanie innowacyjnego systemu trzech otworowych wymienników ciepła o różnych głębokościach. Odwierty na 100, 200 i aż 300 metrów były wyjątkowe, nie tylko z uwagi na głębokość, ale również dzięki użytej metodzie i materiałom.  Nietypowa była również lokalizacja. Miejscem odwiertów był teren dawnej kopalni porfiru. Sprawiło to, że konieczne było zastosowanie dwóch różnych metod wiercenia. Początkowo wymagane było wykonanie wierceń udarowo-obrotowych, młotkiem w twardej skale powulkanicznej. Następnie wiercenie kontynuowano przy użyciu tradycyjnej metody na płuczkę, do głębokości docelowej każdego z odwiertów.  Musimy dodać z dumą, że użyte materiały, tj. sondy gruntowe o średnicy 45 mm MuoviTech TurboCollector, zostały wykorzystane po raz pierwszy w Polsce na odwiercie tej głębokości. Ponadto, dostęp do wymienników ciepła jest dostępny bezpośrednio z węzła ciepła i chłodu budynku, dzięki czemu mogą być niezależnie wykorzystane w celach badawczych. Projektu, współfinansowanego m.in. ze środków województwa Małopolskiego. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu z realizacji w Miękinie.
Wysłane przez dps

Kiedy historia spotyka się z nowoczesnością – realizacja w Henrykowie

W dzisiejszych czasach zabytkowy status budynku nie stanowi żadnej przeszkody w termomodernizacji. Zakończona przez nas w 2021 roku realizacja dolnego źródła w kompleksie Klasztoru Księgi Henrykowskiej – zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Henrykowie – jest tego najlepszym przykładem. Ten historyczny kompleks składa się 3 budynków, o łącznej powierzchni ponad 11 000 m2. Z uwagi na zapotrzebowanie energetyczne kompleksu, w naszej gestii leżało wykonanie 130 otworowych wymienników ciepła o głębokości 100 m. Dolne źródło, o łącznej głębokości 13 000 m, zasila 3 osobne węzły cieplne, których zapotrzebowanie energetyczne wynosi ponad 780 kW. Cały kompleks klasztorny wraz z Ogrodem Pocysterskim (miejsce wierceń podczas inwestycji) wpisany jest do rejestru zabytków. Nie stoi to jednak na przeszkodzie w wykonaniu odwiertów niezbędnych do termomodernizacji obiektu. Podczas przygotowania realizacji, Generalny Wykonawca, Spółka DIMEN, we współpracy z nami z najwyższą starannością dopełnił w imieniu inwestora wszelkich formalności. Uzyskano niezbędne zgody, w tym pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jak każdy zabytkowy obiekt, również kompleks klasztorny skrywał swoje tajemnice. Prace wiertnicze umożliwiły odkrycie bezcennych artefaktów z XVII i XVIII wieku. Duży zaskoczeniem było odkrycie ziemianki sprzed kilku tysięcy lat. Dzięki efektywnej współpracy z archeologami możemy się cieszyć nie tylko wspaniałym znaleziskiem, ale również terminowym zakończeniem prac. Szacuje się, że dzięki termomodernizacji koszty eksploatacji tego zabytkowego kompleksu obniżą się o około 1.75 mln złotych w skali roku. A ponadto sprawiają, że obiekt redukuje emisję gazów cieplarnianych, stając się bardziej ekologiczny, nowoczesny, ale też zapewniający sobie i sąsiadom zdecydowanie zdrowsze warunki życia. Zaproszenie do realizacji było dla naszej firmy ogromnym wyróżnieniem, ale również wyzwaniem, któremu z dumą podołaliśmy. Z przyjemnością wykorzystamy zdobytą wiedze i wieloletnie doświadczenie w przyszłych projektach.  Zapraszamy do obejrzenia filmu z realizacji oraz do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu. Modernizacja współfinansowana została przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej. Klasztor Księgi Henrykowskiej z lotu ptaka.
Wysłane przez dps

Seminarium PIG-PIB i PORT PC

Dnia 25 czerwca 2019 roku wzięliśmy udział w seminarium informacyjnym organizowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) oraz Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).
Naszym celem była wymiana doświadczeń, a oprócz tego, dyskusja na temat aktualizacji wytycznych PORT PC z 2013 roku.
Dzięki pracy przedstawicieli ponad 20 firm wykonujących wiercenia otworów wymienników ciepła oraz przedstawicielom zarówno PORT PC, jak i PIG-PIB utworzono listę zagadnień, które wymagają nowelizacji w nowej wersji wytycznych PORT PC, postulaty koniecznych zmian w polskim Prawie Geologicznym i Górniczym oraz omówiono kilka zagadnień towarzyszących, w tym m.in. certyfikację wykonawców w zakresie geotermii niskotemperaturowej.
Jesteśmy dumni, nie tylko z tego, że jesteśmy w gronie członków PORT PC, ale również z tego, iż mamy realny wpływ na rozwój branży pomp ciepła na skali ogólnopolskiej.

Uczestnicy spotkania w gmachu Muzeum Geologicznego PIG-PIB.
Źródło i szczegółowe informacje o spotkaniu na stronie PORT PC.

Wysłane przez dps

DPS w PORT PC

Miło nam poinformować, że od 4 kwietnia 2017 roku nasza firma jest partnerem wspierającym stowarzyszenia Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC!

Głównym celem prowadzonych działań przez organizację jest zwiększenie jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła, jak również rozpowszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła i stworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.

Jesteśmy zadowoleni, że nasze kompetencje, ciągły rozwój oraz szereg prezentacji i konferencji dla projektantów, instalatorów oraz producentów pomp ciepła zostały docenione.

W ramach PORT PC w dalszym ciągu będziemy wspierać rozwój branży pomp ciepła, już teraz na większą skalę, w najlepszym wyborowym towarzystwie członków wspierających PORT PC.
Data: 4 kwietnia 2017 roku
Informacje dodatkowe: www.portpc.pl

Wysłane przez dps

TARBUD 2017

Podobnie jak rok temu, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tegorocznej edycji TARBUD we Wrocławiu w dniach 24-26 marca 2017 roku oraz naszej ekspozycji na stoisku nr 130 na Sali Głównej w Hali Stulecia.
Impreza targowa jest jak zawsze idealną okazją do pokazania nowoczesnych rozwiązań dolnych źródeł pomp ciepła – asortymentu, rozwiązań technicznych, zmian formalnych, a także najważniejszych metod numerycznych obliczeń oraz sprawdzenia jakości pracy dolnego źródła w długim okresie czasu.

Wysłane przez dps

TARBUD 2016

W dniach 18-20 marca 2016 roku uczestniczyliśmy w Targach Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz TARBUD we Wrocławiu.
TARBUD to jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń branży budowlanej w Polsce, jest platformą spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy producentami, specjalistami w poszczególnych branżach oraz klientami.
Na Targach byliśmy obecni na wspólnym stoisku z naszym partnerem, Muovitech Polska Sp. z o.o., wiodącym producentem systemów dolnych źródeł pomp ciepła.  W trakcie prezentowaliśmy nowoczesne rozwiązania dolnych źródeł pomp ciepła – w tym kolektorów, studzienek rozdzielczych, asortymentu i wypełnień technicznych. Pokazywaliśmy też sposoby wykonania i działania najefektywniejszego rozwiązania dolnych źródeł, tj. głębokich odwiertów pionowych. Było bardzo ciekawie!

Wysłane przez dps

RENEXPO 2014

We wrześniu 2014 roku uczestniczyliśmy w 4-tych Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland w Warszawie. Targi te, podobnie jak wydarzenia towarzyszące stały się już tradycją i pokazują jak proste i ekologiczne może stać się generowanie, dostawa i użytkowanie energii przyszłości.
W ramach targów odbył się III Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. W trakcie Kongresu przedstawiono perspektywy rozwoju rynku energii odnawialnej, nowoczesne technologie ekologicznego pozyskiwania energii oraz skonfrontowano rynek Polski z osiągnięciami Niemiec jako jednego z czołowych krajów Europy systematycznie i konsekwentnie wdrażającego rozwiązania ekologicznych i odnawialnych źródeł energii.
Dla naszej firmy targi stały się okazją do zawarcia nowych kontraktów i nawiązania współpracy z partnerami branżowymi z kraju i zagranicy, a także do wymiany doświadczeń i spotkania z naszymi długoletnimi partnerami. Na zdjęciach z Juha Ojala, CEO Muovitech Group oraz Hubertem Wolskim, Prezesem Muovitech Polska Sp. z o.o.

Wysłane przez dps

Praktyka wykonywania odwiertów

Ze względu na szerokie zainteresowanie szkoleniami, w czerwcu 2014 roku organizowaliśmy kolejną prezentację dla firm współpracujących. W czasie szkolenia mieliśmy przyjemność zaprezentować praktyczne aspekty realizacji dolnych źródeł ciepła oraz odpowiedzieć na szereg pytań od naszych gości. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Wysłane przez dps
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this